Campaign

 

Lakajade For Lakajade Campaign shooted by Elena Bernal ®

 

Lakajade Delvxe Campaign shooted by Mireia Jade ®

 

Lakajade No Gender Campaign shooted by Mireia Jade ®

 

Lakajade Lev & The Crocodile Campaign shooted by Mireia Jade ®

 

marksicon-lakajade-vintage-3

marksicon-lakajade-vintage-6

marksicon-lakajade-vintage-5

marksicon-lakajade-vintage-9

marksicon-lakajade-vintage-7

marksicon-lakajade-vintage-1

marksicon-lakajade-vintage-4

Lakajade Not that common Campaign shooted by Mark Sicon ® (@Marksicon1)

 

emejota-2

emejota-5

emejota-3

emejota-4

emejota-1

Lakajade Hiperasia Campaign shooted by Mireia Jade ®

 

1

4

3

6

2

Lakajade Working Class Hero Campaign shooted by Mireia Jade ®

 

campaign-1b

campaign-6b

campaign-3b

campaign-4b

campaign-5b

campaign-2b

Lakajade Botanica Campaign shooted by Mireia Jade ®

 

lakajade_campa%c2%a7a-1

lakajade_campa%c2%a7a-2

lakajade_campa%c2%a7a-3

lakajade_campa%c2%a7a-4

lakajade_campa%c2%a7a-6

lakajade_campa%c2%a7a-5

lakajade_campa%c2%a7a-7

lakajade_campa%c2%a7a-8

lakajade_campa%c2%a7a-10

Lakajade Campaign shooted by Rbnisonfire ®

 

lkjd

lkjd2

lkjd3

lkjd4

lkjd5

lkjd6

lkjd7

Lakajade Campaign shooted by Enric Roig ®